Workshop for etablering av SIG Seaweed

IB Nettverket og Sintef F&H sikter på oppretting av en næringsrettet interessegruppe for bedrifter og FoU-institusjoner med aktivitet og interesse innen dyrking, prosessering og anvendelse av makroalger.
Date: 
19.09.2014
Contact person: 
Jorunn Skjermo
E-mail: 
 
Telephone: 
 
Registration: 
Registrering

Blant annet som en oppfølging av Sintefs utredning om tare-bioøkonomi i Norge sikter IB Nettverket i samarbeid med Sintef F&H å opprette en næringsrettet interessegruppe for bedrifter og FoU-institusjoner med aktivitet og interesse innen dyrking, prosessering og anvendelse av makroalger, en såkalt Special Interest Group, SIG Seaweed.

 

Formålet for en SIG Seaweed er økt verdiskapning innen bioøkonomien basert på tang og tare.

 

Motivasjonen for etablering av en slik gruppe:

  1. En synliggjøring av bioøkonomien som er basert på tang og tare

  2. Styrke makroalge-industrien i Norge gjennom bedre kunnskap om verdikjeden

  3. Stimulere til nye bedrifter og innovasjoner gjennom bedre kunnskap om muligheter og markeder

  4. Inspirere til flere samarbeidsprosjekter mellom industri og FoU gjennom et felles møtepunkt

  5. Inspirere til mer bruk av offentlige finansieringsordninger for forskning og innovasjon gjennom bedre informasjonsflyt

  6. Stimulere til internasjonale samarbeidsprosjekter

  7. Synliggjøre behovet for FoU-finansiering gjennom dialog med politikere og virkemiddelapparatet

 

Deltakerne skal selv være med å utforme mål og arbeidsform.

 

Vi vil gjerne invitere deg til et møte om denne etableringen den 19.september på Rica Hell Hotell ved Værnes flyplass, Trondheim.

 

Påmeldingsfrist 1. september. Møtet inkl. lunsj er gratis.